Om een tandimplantaat op een veilige manier te kunnen plaatsen is het nemen van een cone-beam CT noodzakelijk. Die 3D-beelden laten ons toe om de plaats waar een implantaat zal geplaatst worden in detail te evalueren. Soms is er onvoldoende kaakbot aanwezig en moet het kaakbot eerst vooraf of tijdens de implantaatingreep verbreed of verhoogd worden met botpartikels om een implantaatoplossing toch mogelijk te maken. Deze reconstructies gebeuren met de hedendaagse technieken veilig, betrouwbaar en minimaal invasief. Daarnaast laten de 3D-beelden toe om anatomische structuren zoals zenuwen, bloedvaten en sinussen exact te lokaliseren. Zo wordt de kans op een complicatie tot een absoluut minimum beperkt. 

cbct

Daarnaast kan het 3D-beeld gebruikt worden voor computergestuurde implantaatplaatsing. Op basis van het 3D-beeld en een intra-orale scan kunnen wij het eindresultaat op voorhand plannen. Dit is vooral nodig bij implantaten in de frontzone en bij meerdere implantaten. Via specifieke software wordt er een gedetailleerde planning gemaakt en wordt de positie van het toekomstig implantaat vastgelegd. Deze planning wordt daarna vertaald in een boormal, die we gebruiken bij de ingreep om de planning perfect na te bootsen. Met deze technologie maken we de uitkomst van implantaten voorspelbaar en verbetert het de communicatie met de tandarts en het tandlabo.  

CBCT

F.A.Q. rond tand­implantaten

Kom ik in aanmerking voor een implantaat?

Vrijwel iedereen kan met implantaten behandeld worden, maar bij sommige patiënten zijn
extra voorzorgen nodig. Leeftijd speelt geen rol. Enkel bij zeer jonge personen moet een
implantaat worden uitgesteld tot de kaken volgroeid zijn. 

Inzake medische aandoeningen zijn diabetes, het nemen van bloedverdunners of bifosfonaten en bestraling in de hoofd-hals regio zeker door te nemen met de behandelende tandarts/parodontoloog.

Factoren die de overleving van het implantaat beinvloeden zijn: roken, een slechte mondhygiëne alsook knarsen.

Is het plaatsen van een implantaat pijnlijk?

Voor het plaatsen van een implantaat wordt steeds steriel gewerkt zodat vreemde bacteriën niet in het kaakbot terechtkomen. Het tandvlees wordt lokaal verdoofd, net zoals bij een tandvulling of het trekken van een tand. 

De nazorg en nalast is afhankelijk van de uitgevoerde behandeling. U zal op voorhand en na de ingreep uitgebreid worden geïnformeerd door de parodontoloog over welke nalast u kan verwachten, waar u rekening mee dient te houden en welke nazorg u moet toepassen. 

Zijn er risico's verbonden aan een implantaat?

Zoals bij elke medische procedure zijn er enkele risico's verbonden aan tandheelkundige implantaten, zoals infectie, schade aan omliggende structuren en implantaatfalen. Deze risico's zijn echter relatief zeldzaam en kunnen worden vermeden door een ervaren tandheelkundig specialist te kiezen en de juiste nazorg te volgen. Daarom worden bij apex tandartsen implantaten enkel en alleen geplaatst door een gespecialiseerde en erkende parodontoloog. 

Slaagt een implantaat altijd?

De kans op het vastgroeien van een implantaat is zeer hoog (ongeveer 98%). Een vroegtijdig verlies is dus zeldzaam. De oorzaken van vroegtijdig verlies zijn: restontsteking in het kaakbot, onvoldoende doorbloeding van de weefsels, slechte kwaliteit van het bot. De kans op laattijdig verlies van het implantaat is zeer beperkt. Laattijdig falen treedt vooral op bij rokers en bij een slechte mondhygiëne. Een regelmatige controle van de implantaten en mondhygiëne is aangewezen. 

Wanneer een implantaat niet vastgroeit en op tijd verwijderd wordt, kunnen we meestal op dezelfde plaats, na heling van het bot, een nieuw implantaat aanbrengen. Indien dat gebeurt, wordt onder garantie een nieuw implantaat geplaatst bij niet-rokers en patiënten met een goede mondhygiëne. 

Hoe een implantaat onderhouden?

  1. Dagelijkse mondverzorging: Behandel implantaten zoals natuurlijke tanden. Poets minstens tweemaal per dag en vergeet niet om tussen de implantaten en onder kronen of bruggen te reinigen door gebruik te maken van interdentale borstels. Volg de aanbevelingen van uw tandarts en/of mondhygiënst. Ze kunnen specifieke zorginstructies geven op basis van uw individuele situatie.
  2. Regelmatige tandartsbezoeken: Bezoek uw tandarts en/of mondhygiënst jaarlijks of half-jaarlijks. De conditie van uw implantaten zal worden geevalueerd en een professionele reiniging kan worden uitgevoerd indien nodig. 
  3. Vermijd roken en tabak: Roken heeft een negatieve impact op de levensduur van uw implantaten. 
  4. Bijtwijze: Vermijd het bijten op harde voorwerpen zoals ijsblokjes of harde snoepjes, omdat dit de implantaten kan beschadigen. 
  5. Bescherm: Als u actieve sporten beoefent of last heeft van tandenknarsen ('s nachts), overweeg dan het dragen van een beschermbeugel om uw implantaten te beschermen.