Wanneer een tand moet getrokken worden, zal de tandarts en/of parodontoloog u enkele vragen stellen in verband met uw algemene gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Als u bijvoorbeeld bepaalde bloedverdunners inneemt, is het mogelijk dat deze tijdelijk moeten gestopt worden en dat u in de tussentijd moet overschakelen op andere medicatie.

medicatie

Stappenplan bij het verwijderen van een tand

1

De plaats van de extractie zal lokaal verdoofd worden. Bij een ingreep in de onderkaak zijn de tong en de lip verdoofd, in de bovenkaak enkel een beperkt gebied.

2

Het tandvlees wordt eerst losgemaakt rondom de tand, waarna kleine bewegingen zullen worden uitgevoerd om de tand geleidelijkaan beweeglijker te maken. 

3

Bij complexere extracties zal gebruik gemaakt worden van een boortje. De tand wordt op die manier in verschillende stukjes weggenomen om de tand zo vlotter te verwijderen.

4

Eens de tand verwijderd is, wordt het eventuele ontstekingsweefsel weggenomen en wordt de wonde gehecht voor een optimale genezing. 

5

De nazorg en nalast is afhankelijk van de uitgevoerde behandeling. U zal uitgebreid worden geïnformeerd door de tandarts of parodontoloog over welke nalast u kan verwachten, waar u rekening mee dient te houden en welke nazorg u moet toepassen. 

Tandextractie vooraf aan implantaten

Voor extractie van een tand waar later een implantaat zal komen, zal de tandarts u altijd doorverwijzen naar de parodontoloog. Zodra een tand verwijderd is, zal bot en tandvlees immers beginnen krimpen. Het is dus belangrijk dat de tand op een minimaal invasieve manier en met het oog op zoveel mogelijk behoud van tandvlees en bot wordt verwijderd. De parodontoloog bereidt de zone optimaal voor op een succesvolle plaatsing van een implantaat.

Voor tanden in de frontzone, waar het bot en tandvlees meestal al zeer dun is en esthetiek zeer belangrijk is, wordt kampreservatie aanbevolen om de krimp van bot en tandvlees na tandextractie te beperken. We weten dat dit ervoor zal zorgen dat er gemiddeld 50% minder krimp van het bot en tandvlees zal optreden. Bij kampreservatie wordt onmiddellijk na het verwijderen van de tand kunstbot aangebracht dat beschermd wordt door een membraan. Na een helingsperiode van 4 tot 6 maanden kan dan een implantaat geplaatst worden. 

kampreservatie

F.A.Q. rond tandextracties

Is een tandextractie pijnlijk?

Tijdens de behandeling voelt u geen pijn omdat de tand plaatselijk verdoofd wordt. Na de ingreep kan er milde pijn, ongemak of wat zwelling zijn, maar uw tandarts en/of parodontoloog zal pijnmedicatie voorschrijven om dit te verlichten en u uitgebreid informeren over wat u kan verwachten en welke nazorg u dient te toe te passen. 

Hoe lang duurt het herstel na een tandextractie?

De genezingstijd varieert, maar de meeste wonden genezen binnen enkele weken. Enig ongemak tot twee weken na een tandextractie is niet abnormaal. Het duurt ongeveer 6 tot 8 weken vooraleer de wonde volledig dichtgegroeid is. Het herstel van het onderliggende bot verloopt iets langzamer en zal 3 tot 6 maanden duren.

Wat kan ik eten en drinken na tandextractie?

Om te eten of drinken wacht u best tot de verdoving is uitgewerkt. Een verminderde eetlust na de ingreep is niet abnormaal. Vermijd de eerste 2 dagen na de ingreep warme dranken en voeding om nabloeding te voorkomen. De tanden kunnen wat gevoelig zijn en sommige voedingsmiddelen zijn moeilijk te kauwen. Kies voor zachte voeding en vermijd extreme smaken zoals pikant en zuur gedurende de eerste week na de ingreep. 

Kan ik roken na een tandextractie?

Het is sterk aanbevolen om te stoppen met roken gedurende ten minste 48 uur tot liefst een week na de extractie omdat roken de genezing kan vertragen en complicaties kan veroorzaken.

Wanneer kan ik weer normaal tandenpoetsen?

De extractie geneest het beste als het bloed goed kan stollen. Daarom is het belangrijk dat u uw mond gedurende de eerste 24 uren niet spoelt. Gebruik geen tandenstokers, flosdraad of andere hulpmiddelen in de buurt van uw wonde. U kan hiermee de hechtingen lostrekken.

Vanaf dag twee mag u uw tanden weer normaal poetsen. Wees wel voorzichtig in de buurt van uw wonde. Vanaf dag twee mag u uw mond spoelen met een mondspoelmiddel op basis van chloorhexidine 0,12% om de mond te ontsmetten (bijvoorbeeld: Perio-Aid, Dentio of Curasept). 

Kan ik sporten na een tandextractie?

Voer geen zware inspanningen of sport uit gedurende de rest van de dag om zwelling en nabloeding te voorkomen. Vermijd het stoten van de zone waar de ingreep werd uitgevoerd. 

Is het normaal om bloeding te ervaren na een tandextractie?

Een lichte bloeding in de regio van de ingreep is normaal. Na de ingreep kreeg u een gaasje om op te bijten. Dit gaasje mag u zelf na een halfuur verwijderen. 

U mag uw mond niet spoelen gedurende de eerste 24 uur na de extractie, omdat dit het bloedstolsel kan verstoren. 

Bij een hevige nabloeding dient u gedurende ongeveer een uur stevig op een dubbelgevouwen gaasje of een opgerolde zakdoek te bijten. Vervang het gaasje of de zakdoek regelmatig om te kijken of de bloeding afneemt. Als de bloeding niet stopt, neem dan contact op met uw tandarts. 

Zal ik hechtingen krijgen na een tandextractie?

Meestal wordt de wonde gehecht met materiaal dat spontaan na 1 tot 2 weken oplost. Als dit niet het geval is, zal uw tandarts u hiervan op de hoogte brengen en zal er een afspraak ingepland worden om de hechtingen te verwijderen na 10 à 14 dagen. 

Na enkele dagen kunnen de hechtingen losser komen te zitten. Dit komt doordat de wonde geneest en is normaal. Indien de hechtingen u storen, gelieve contact op te nemen. 

Moet ik een ontbrekende tand vervangen na extractie?

Vaak is het raadzaam om een ontbrekende tand te vervangen om problemen met kauwen, spraak en tandverschuivingen te voorkomen. Er zijn meestal verschillende opties mogelijk qua tandvervanging; vraag raad aan uw tandarts en bespreek de opties.